معنی و ترجمه کلمه داراى شاخک حساس به انگلیسی داراى شاخک حساس یعنی چه

داراى شاخک حساس

tentacular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها