معنی و ترجمه کلمه داراى شاخ یا شاخک به انگلیسی داراى شاخ یا شاخک یعنی چه

داراى شاخ یا شاخک

corniculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها