معنی و ترجمه کلمه داراى شباهت ظاهرى به انگلیسی داراى شباهت ظاهرى یعنی چه

داراى شباهت ظاهرى

simulative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها