معنی و ترجمه کلمه داراى شخصیت حقوقى کردن به انگلیسی داراى شخصیت حقوقى کردن یعنی چه

داراى شخصیت حقوقى کردن

incorporate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها