معنی و ترجمه کلمه داراى شخصیت غیر سیاسى به انگلیسی داراى شخصیت غیر سیاسى یعنی چه

داراى شخصیت غیر سیاسى

apolitical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها