معنی و ترجمه کلمه داراى شخصیت کردن به انگلیسی داراى شخصیت کردن یعنی چه

داراى شخصیت کردن

personalize
personate
personify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها