معنی و ترجمه کلمه داراى شراب به انگلیسی داراى شراب یعنی چه

داراى شراب

viniferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها