معنی و ترجمه کلمه داراى شش پرچمى که دو پرچمش بلندتر باشد به انگلیسی داراى شش پرچمى که دو پرچمش بلندتر باشد یعنی چه

داراى شش پرچمى که دو پرچمش بلندتر باشد

tedradynamous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها