معنی و ترجمه کلمه داراى شغل آزاد به انگلیسی داراى شغل آزاد یعنی چه

داراى شغل آزاد

self employed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها