معنی و ترجمه کلمه داراى شن ریزه به انگلیسی داراى شن ریزه یعنی چه

داراى شن ریزه

sabulous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها