معنی و ترجمه کلمه داراى شکافى شبیه فرج به انگلیسی داراى شکافى شبیه فرج یعنی چه

داراى شکافى شبیه فرج

vulval
vulvar
vulvate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها