معنی و ترجمه کلمه داراى شکافى شبیه پنجه دست به انگلیسی داراى شکافى شبیه پنجه دست یعنی چه

داراى شکافى شبیه پنجه دست

palmatifid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها