معنی و ترجمه کلمه داراى شکلى که مقاومت هوا را در مقابل آن کم کند به انگلیسی داراى شکلى که مقاومت هوا را در مقابل آن کم کند یعنی چه

داراى شکلى که مقاومت هوا را در مقابل آن کم کند

streamline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها