معنی و ترجمه کلمه داراى شکل استوانه به انگلیسی داراى شکل استوانه یعنی چه

داراى شکل استوانه

cylindrical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها