معنی و ترجمه کلمه داراى شکل استوانه به انگلیسی داراى شکل استوانه یعنی چه

داراى شکل استوانه

cylindrical


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها