معنی و ترجمه کلمه داراى شکل انسان به انگلیسی داراى شکل انسان یعنی چه

داراى شکل انسان

anthropomorphic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها