معنی و ترجمه کلمه داراى شکل جسمانى به انگلیسی داراى شکل جسمانى یعنی چه

داراى شکل جسمانى

incarnate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها