معنی و ترجمه کلمه داراى شکل زنجیرى به انگلیسی داراى شکل زنجیرى یعنی چه

داراى شکل زنجیرى

catenulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها