معنی و ترجمه کلمه داراى شکل سه تایى به انگلیسی داراى شکل سه تایى یعنی چه

داراى شکل سه تایى

triform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها