معنی و ترجمه کلمه داراى شکل لوله به انگلیسی داراى شکل لوله یعنی چه

داراى شکل لوله

tubate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها