معنی و ترجمه کلمه داراى شکل معین و معلوم به انگلیسی داراى شکل معین و معلوم یعنی چه

داراى شکل معین و معلوم

morphous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها