معنی و ترجمه کلمه داراى شکل هاى گوناگون به انگلیسی داراى شکل هاى گوناگون یعنی چه

داراى شکل هاى گوناگون

heteromorphic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها