معنی و ترجمه کلمه داراى شکم بزرگ و دهانه کوچک به انگلیسی داراى شکم بزرگ و دهانه کوچک یعنی چه

داراى شکم بزرگ و دهانه کوچک

urceolate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها