معنی و ترجمه کلمه داراى شکم بزرگ به انگلیسی داراى شکم بزرگ یعنی چه

داراى شکم بزرگ

abdominous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها