معنی و ترجمه کلمه داراى شکم تنگ و منقبض به انگلیسی داراى شکم تنگ و منقبض یعنی چه

داراى شکم تنگ و منقبض

coarctate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها