معنی و ترجمه کلمه داراى شکم گنده به انگلیسی داراى شکم گنده یعنی چه

داراى شکم گنده

potbellied

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها