معنی و ترجمه کلمه داراى شیارهاى موجى به انگلیسی داراى شیارهاى موجى یعنی چه

داراى شیارهاى موجى

sinuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها