معنی و ترجمه کلمه داراى شیار کم عمق به انگلیسی داراى شیار کم عمق یعنی چه

داراى شیار کم عمق

scrobiculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها