معنی و ترجمه کلمه داراى شیب متقارن و مساوى به انگلیسی داراى شیب متقارن و مساوى یعنی چه

داراى شیب متقارن و مساوى

isocline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها