معنی و ترجمه کلمه داراى صداى استخوان به انگلیسی داراى صداى استخوان یعنی چه

داراى صداى استخوان

osteal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها