معنی و ترجمه کلمه داراى صداى بلند به انگلیسی داراى صداى بلند یعنی چه

داراى صداى بلند

loudmouthed
stentorophonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها