معنی و ترجمه کلمه داراى صداى جرنگ جرنگ به انگلیسی داراى صداى جرنگ جرنگ یعنی چه

داراى صداى جرنگ جرنگ

jingly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها