معنی و ترجمه کلمه داراى صداى خرخر به انگلیسی داراى صداى خرخر یعنی چه

داراى صداى خرخر

wheezy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها