معنی و ترجمه کلمه داراى صداى دنگ دنگ به انگلیسی داراى صداى دنگ دنگ یعنی چه

داراى صداى دنگ دنگ

twangy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها