معنی و ترجمه کلمه داراى صداى شبیه جغد یا موش به انگلیسی داراى صداى شبیه جغد یا موش یعنی چه

داراى صداى شبیه جغد یا موش

squeaker
squeaky

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها