معنی و ترجمه کلمه داراى صداى ضربت به انگلیسی داراى صداى ضربت یعنی چه

داراى صداى ضربت

walloping

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها