معنی و ترجمه کلمه داراى صداى نرم و ملایم به انگلیسی داراى صداى نرم و ملایم یعنی چه

داراى صداى نرم و ملایم

soft spoken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها