معنی و ترجمه کلمه داراى صداى نقره به انگلیسی داراى صداى نقره یعنی چه

داراى صداى نقره

silvern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها