معنی و ترجمه کلمه داراى صداى گرفته و خشن به انگلیسی داراى صداى گرفته و خشن یعنی چه

داراى صداى گرفته و خشن

throaty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها