معنی و ترجمه کلمه داراى صداى گوشخراش به انگلیسی داراى صداى گوشخراش یعنی چه

داراى صداى گوشخراش

screaky
screecher
stridulatory
stridulous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها