معنی و ترجمه کلمه داراى صداى گوش خراش به انگلیسی داراى صداى گوش خراش یعنی چه

داراى صداى گوش خراش

raspy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها