معنی و ترجمه کلمه داراى صدف یک پارچه به انگلیسی داراى صدف یک پارچه یعنی چه

داراى صدف یک پارچه

univalve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها