معنی و ترجمه کلمه داراى صفاتى شبیه انسان به انگلیسی داراى صفاتى شبیه انسان یعنی چه

داراى صفاتى شبیه انسان

subhuman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها