معنی و ترجمه کلمه داراى صفات اصلى و نژادى به انگلیسی داراى صفات اصلى و نژادى یعنی چه

داراى صفات اصلى و نژادى

racy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها