معنی و ترجمه کلمه داراى صفات خار پوست دریایى یا توتیاء البحر به انگلیسی داراى صفات خار پوست دریایى یا توتیاء البحر یعنی چه

داراى صفات خار پوست دریایى یا توتیاء البحر

echinoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها