معنی و ترجمه کلمه داراى صفات هرزگى و فاحشه گى به انگلیسی داراى صفات هرزگى و فاحشه گى یعنی چه

داراى صفات هرزگى و فاحشه گى

whorish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها