معنی و ترجمه کلمه داراى صورتى مانند خمیر به انگلیسی داراى صورتى مانند خمیر یعنی چه

داراى صورتى مانند خمیر

doughface

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها