معنی و ترجمه کلمه داراى صورت ناهنجار و زننده به انگلیسی داراى صورت ناهنجار و زننده یعنی چه

داراى صورت ناهنجار و زننده

ill favored

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها