معنی و ترجمه کلمه داراى صورت کار عملى به انگلیسی داراى صورت کار عملى یعنی چه

داراى صورت کار عملى

businesslike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها