معنی و ترجمه کلمه داراى ضریب متغیر به انگلیسی داراى ضریب متغیر یعنی چه

داراى ضریب متغیر

differential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها