معنی و ترجمه کلمه داراى ظاهر حقیقى به انگلیسی داراى ظاهر حقیقى یعنی چه

داراى ظاهر حقیقى

verisimilar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها